Kako je bilo na predavanju: “Kako postaviti temelje dobrih odnosa između braće i sestara”?

Na predavanju “Kako postaviti temelje dobrih odnosa između braće i sestara” pričali smo:

Zašto se ponašanje starijeg deteta menja kada se rodi drugo dete; šta, zapravo, stoji iza ponašanja koje često nazivamo “ljubomora”; kako da prevaziđete najčešće mitove roditelja koji otežavaju uspostavljanje bliskog odnosa između braće i sestara; šta je starijem, a šta mlađem detetu zapravo potrebno od vas; kojim postupcima jačate kapacitet dece za saradnju i mirno rešavanje konflikata?

Predavanje je namenjeno roditeljima dece do 7 godina.

Ovako je bilo 27. aprila u Novom Sadu…

 

a ovako 9. maja u Beogradu…