Entries by Sanja

Uspostavi kontinuitet, predividiv ritam i strukturu dana

Nakon što si donela odluku o detetovom polasku u jaslice/vrtić u periodu tranzicije i privikavanja na kolektiv potrebno je predvideti određen kontinuitet,  strukturu koji će detetu pružiti dovoljno vremena da se postepeno i polagano privikne na nov ritam dana i okruženje u kojem se sada nalazi.  Kada krenete u ustanovu, potrudite se da uspostavite redovan, svakodnevni […]

Kada dete u periodu privikavanja na jaslice i vrtić kod kuće insistira da bude po njegovom….

… kada primetiš da mu je naročito stalo da bude uključeno, da insistira da baš ono samostalno uradi neki zadatak na neki svoj način, seti se da je potreba da se osećaš uključeno, moćno, značajno, da imaš neki uticaj, da se osećaš uspešno, bitno, posebno i važno prirodna potreba svakog od nas. Podrži ovaj osećaj, […]

Šta kada primetiš da dete sve češće “komanduje”, “naređuje i “zapoveda“ kod kuće?

Ukoliko posebno primećuješ pojačan intenzitet ovakvog ponašanja u periodu privikavanja deteta na jaslice i vrtić – prepoznaj i razumi da ona mogu da imaju više veze sa potrebom za autonomijom, pokazivanjem svog tempa, izražavanjem individualnosti, samostalnosti i vraćanjem osećaja kontrole nego sa sebičnošću i tvrdoglavošću, kako ti se na prvi pogled to može učiniti.