Kako ograničiti vreme za gledanje u ekran bez svađe?

Predmet koji vam može pomoći da zajedno isključite ekran bez velike rasprave. Odnosi se na uzrast iznad tri godine.  Read more

Kako skloniti igračke kada dete ne želi da pokvari trud?

Kako skloniti igračke kada dete ne želi da pokvari ono što je napravilo? 3 načina da se brzo snađete u ovakvoj situaciji.
Read more