Uspostavi kontinuitet, predividiv ritam i strukturu dana

Nakon što si donela odluku o detetovom polasku u jaslice/vrtić u periodu tranzicije i privikavanja na kolektiv potrebno je predvideti određen kontinuitet,  strukturu koji će detetu pružiti dovoljno vremena da se postepeno i polagano privikne na nov ritam dana i okruženje u kojem se sada nalazi. 

Kada krenete u ustanovu, potrudite se da uspostavite redovan, svakodnevni ritam u odlasku.

Read more

Kada dete u periodu privikavanja na jaslice i vrtić kod kuće insistira da bude po njegovom….

… kada primetiš da mu je naročito stalo da bude uključeno, da insistira da baš ono samostalno uradi neki zadatak na neki svoj način, seti se da je potreba da se osećaš uključeno, moćno, značajno, da imaš neki uticaj, da se osećaš uspešno, bitno, posebno i važno prirodna potreba svakog od nas.

Podrži ovaj osećaj, onda kada imaš mogućnost za to. Jačaj detetovu dobru sliku o sebi naročito sada, u ovom turbulentnom periodu privikavanja.

Read more

Šta kada primetiš da dete sve češće “komanduje”, “naređuje i “zapoveda“ kod kuće?

Ukoliko posebno primećuješ pojačan intenzitet ovakvog ponašanja u periodu privikavanja deteta na jaslice i vrtić – prepoznaj i razumi da ona mogu da imaju više veze sa potrebom za autonomijom, pokazivanjem svog tempa, izražavanjem individualnosti, samostalnosti i vraćanjem osećaja kontrole nego sa sebičnošću i tvrdoglavošću, kako ti se na prvi pogled to može učiniti. 

Read more

Igra u kolima koja će put do jaslica i vrtića učiniti uzbudljivim i zabavnim

Ujutru voziš dete autom do jaslica/vrtića?
Želiš da ovaj put učiniš uzbudljivim i zabavnim?
Volela bi da put do tamo prođe uz što manje stresa i otpora?

Evo ideje kako to možeš učiniti.

Read more

10 ključnih pokazatelja koji nam govore u kom pravcu teče proces privikavanja

U toku perioda privikavanja na boravak u jaslicama/vrtiću pažljivo pratimo nekoliko segmenata istovremeno kako bismo stekli što bolji uvid u kom smeru ide proces. Posebno uočavamo na šta dete lepo reaguje a šta mu posebno teško pada kako bismo blagovremeno primetili u kom domenu je potrebno pružiti veću podršku i osnaživanje, odnosno, korigovati pristup. 

Evo nekih ključnih koje zavređuju tvoju pažnju: 

Read more