Fokusiraj se češće na to da dete sa tobom sarađuje a manje da te samo sluša

UKLJUČIVANJE deteta je osnova dvosmerne komunikacije – ukoliko želiš da ono razvija kapacitet za samostalno razmišljanje, odlučivanje, prevazilaženje konflikta, saradnju, procenjivanje i timski rad.

Kako to možeš praktikovati svakoga dana?
Jednostavno.
Postavljanjem pitanja koji podstiču misaonu aktivnost, bez obzira na to koliko dete bilo malo.

Postavljaj OTVORENA PITANJA:

Šta ti misliš?
Šta kažeš da?
Kako bi bilo da…?
Šta bi po tebi bilo fer?

POZIVAJ NA RAZMIŠLJANJE

Koji je tvoj predlog?
Kako bi ti to uradio?
Imaš li neku drugu ideju?
Pokaži mi svoj način…

DOGOVARAJ SE, PREGOVARAVAJ

Hajde da se dogovorimo…
Šta ćemo sad?
Kako ćemo da rešimo ovu situaciju?
A šta misliš da – ti ovo…ja ovo…?
Moj predlog je da…a tvoj?

Postavljanje pitanja, dogovaranje, pregovaranje nije popustljivo vaspitanje već stvaranje prilike za unapređenje sposobnosti verbalnog izražavanja, razumevanje druge strane i razvoj složenih komunikacionih veština. Kako kod deteta tako i kod sebe.