Institucionalna podrška dojenju – teorija ili praksa?

Razgovor sa Milenom Kostić, savetnicom za dojenje, šestostrukom mamom, autorkom sajta i Instagram profila Mama iz magareće klupe. Snimak možeš pogledati ovde.

Teme o kojima je bilo reči:

  • Iskustvo u radu sa majkama po pitanju dojenja i detetovog polaska u jaslice
  • Da li majke zaista dobijaju punu podršku dojenju unutar vaspitno – obrazovnog sistema?
  • Koji se obrasci primećuju, na koje prepreke majke najčešće nailaze ukoliko žele da nastave sa dojenjem preko detetovih navršenih godinu dana? 
  • Da li je neophodno da majke prekinu sa dojenjem pri polasku deteta u jaslice, da li ono otežava ili olakšava proces adaptacije?
  •  Poruka mamama koje žele da nastave sa dojenjem iako deca kreću u jaslice? 
  • Poruka vaspitačicama-medicinskim sestrama kada se susretnu sa majkama koje upisuju dete u jaslice i žele da nastave sa dojenjem?