7 stvari kojih se morate setiti u izazovnim situacijama

Pitanja koja će vam pomoći da u izazovnim situacijama brzo ukapirate u čemu je stvar – zašto malo dete odjednom hoće da se nosi, kači se i odbija saradnju.

Šta vam prvo padne na pamet kada se dete do 3 godine ponaša izazovno – odjednom se uznemiri, hoće da se nosi, kenjka, kači se ili odbija saradnju?

Ako je to da dete samo traži pažnju, proverava granice, testira moje strpljenje  znajte da vrlo često nije ništa od navedenog.

Zašto?

Zato što ponašanjem deteta najviše upravljaju potrebe i osećanja.

U trenucima kada određena potreba nije zadovoljena ili je dete savladano nekim osećanjem, ono često počinje da se ponaša neuobičajeno – a to ne mora da ima veze lično sa vama.  Setite se da deca ovog uzrasta retko kad umeju da prepoznaju ova stanja, a ukoliko ih i prepoznaju, teško mogu da ih blagovremeno iskažu rečima.

Zbog toga im je vaša pomoć u tome dragocena.

Dakle, sledeći put kada se dete ponaša izazovno, postavite sebi ovih 7 pitanja:

1.Da li je umorno?

2.Da li je gladno ili žedno?

3.Da li mu se ide u wc?

4.Da li se dovoljno kretalo na vazduhu?

5.Šta ga boli?

6.Čega se boji?

7.Ko ili šta mu nedostaje?

Ona će vam pomoći da brzo uvidite u čemu je stvar.