Kako je bilo na predavanju: “Tajne efikasne komunikacije sa decom”

Na predavanju “Tajne efikasne komunikacije sa decom” ste:…saznali kako počinje komunikacija sa detetom; šta je sve potrebno da bi komunikacija bila efikasna; radili test i saznali koji je vaš dominantan kanal komunikacije; otkrili preko kog kanala komunikacije vaše dete najviše prima informacije; uočili gde se najčešće mimoilazite; razumeli zašto vas dete ne posluša iz prvog puta i zašto često radi suprotno od onog što mu se kaže; kroz konkretne primere, ideje i predloge  saznali na koji sve način možete premostiti ove razlike; zaključili zašto ne morate biti kruti i strogi da bi vas dete (po)slušalo

Predavanje je namenjeno roditeljima dece uzrasta do 7 godina, kao i svima koji rade sa decom, koji žele da unaprede komunikaciju sa njima.

Ovako smo počeli  28. marta 2017. godine u Novom Sadu.

A ovako smo završili 4. aprila u Beogradu.

p.s tu nisu svi učesnici, već samo oni koji su želeli da se fotografišu :)