Ukoliko ste direktor vrtića, nemate pedagoško psihološku službu u ustanovi a potrebna vam je podrška u vezi sa edukacijom zaposlenih, pisanjem strategija, akcionih planova, projekata mogu vam pomoći. 


  • Za edukaciju zaposlenih (vaspitača, medicinskih sestara vaspitača) o projektnom pristupu Novih osnova – Godine uzleta molim vas, pošaljite upit na sanja@sanjaristapopic.rs, naziv emaila “Radionice za Godine uzleta – ponuda”. Sadržaj tema radionica možete pogledati ovde.

  • Za realizaciju edukacije zaposlenih na druge teme (predavanja, radionice, obuke, seminari, treninzi) molim popunite sledeći upit.

  • Za podršku u oblasti pisanja strategije, akcionog plana, projekata, osmišljavanja tehnika i instrumenata pedagoških istraživanja u ustanovi po pitanju određene teme (ankete, upitnici, skala procene, skale stavova, akciono istraživanje itd.) molim vas da me kontaktirate na email konsultacije@sanjaristapopic.rs.