Izveštaj sa radionice u Novom Sadu/Novembar 2016.

Na radionici “Motivacija dece – između nagrade i kazne” roditelji su saznali:  Zašto nas motivišu različite stvari? Kako podsticati unutrašnju, a ne spoljašnju motivaciju? Zašto je bolje ohrabrivati umesto pohvaljivati i nagrađivati? Kako da „kaznu“ zamene konstruktivnim ponašanjem i zašto je to bolje od „nagrade“? Koji efikasni komunikacioni alati pokreću „točkiće“ kod dece? Kako  izgraditi odnos poverenja i podrške sa detetom kroz razumevanje procesa motivacije.

Događaj je realizovan u Novom Sadu, 8. novembra 2016. u saradnji sa Draganom Aleksić – Family Coach 

Mesto: sala Bridge Communications