Kako pokupiti igračke deo po deo?

Pokupiti igračke može biti veliki poduhvat odjednom. Kako da naučite dete da podeli ovaj zadatak na manje celine?

Skupljanje igračaka dete ponekad može doživeti kao prevelik zadatak odjednom. To što odlaže početak, pruža otpor ili odustaje u sred posla može biti znak da ono ne zna odakle da krene i da ga to čini frustriranim.

Kako pokupiti igračke na zabavan način?

Podelite ovaj zadatak na manje celine i ohrabrite dete da ih završava deo po deo.

Motivišite ga da samostalno ili zajedno sa vama skuplja igračke po nekom, njemu razumljivom, kriterijumu.

Kriterijum može biti bilo šta što vam u tom trenutku padne na pamet.

Predložite detetu da kaže jedan:

broj – kada ono kaže broj, pokupite najpre toliko igračaka

oblik – da skupi sve okrugle, kockaste igračke koje vidi na podu

boja – sve što je zelene, crvene, ljubičaste boje

vrsta – prvo skupi lutke, pa kocke, pa puzzle

veličina – prvo velike pa onda male

težina – sve što je lako pa onda teško itd.

Na ovaj način ćete pokupiti igračke na zabavan način, a usput pomoći detetu da vežba koncentraciju, opažanje, pamćenje, klasifikaciju, brojeve i orijentaciju u prostoru.

Pogledajte i video o tome zašto nam se čini da nas dete ignoriše kada pomenemo skupljanje igračaka i koje tri stvari tada možete uraditi, kao i video koji objašnjava kako prevazići problem da dete bukvalno shvata ono što mu se kaže, pa ne razume šta se tačno od njega očekuje.