Polazak u jaslice i vrtić – neka bude nežno i polako

Gostovanje Jovane Budime, snimak razgovora možeš pogledati ovde.

Ukoliko još nisi upoznala Jovanin rad, ona se bavi integralnom telesnom psihoterapijom (IPD centar), Somatic Experiencing trauma terapijom – u edukaciji i paralelno studira psihologiju na FMK, oblast propedevtika, u Beogradu.

Njen rad možeš pratiti ovde, a razmišljanja na temu separacije pogledaj u sačuvanim objavama ovde.

Teme o kojima je bilo reči:

Teme o kojima je bilo reči su:

1. Simbioza i separacija – značaj ovog procesa za dete;

2. Koje postupke je posebno važno izbegavati tokom procesa adaptacije na jaslice/vrtić – npr. naglo odvajanje od majke, iznenadni nestanak iz vidnog polja deteta bez pozdrava, “otimanje” iz ruku. Zašto je to važno? Šta majka može da kaže, uradi ako joj se predlaže ovakav postupak u ustanovi?

3. Značaj koregulacije u stanju preplavljenosti – neki konkretni primeri, šta umiruje nervni sistem kada se dete nalazi u ovakvom stanju?

4. Spavanje deteta u kolektivu – šta je važno da imamo na umu ako majka želi da nastavi sa dojenjem a dete polazi u jaslice?

+ još par odgovora na pristigla pitanja, koliko smo stigle.