Lični podaci koje upišete na ovom sajtu ni na koji način neće biti zloupotrebljeni, niti biti prepušteni trećem licu.

Podatke koje ostavite na sajtu upisujete dobrovoljno i oni će biti korišćeni isključivo za poboljšanje vašeg korisničkog iskustva.

Na ovom sajtu, lične podatke upisujete:

 • Radi  pridruživanja na email listu 

Podaci koje upisujete su: ime i prezime / email adresa

Koriste se u svrhu obaveštavanja o najnovijem sadržaju na sajtu, proizvodima koji su u prodaji i najavu aktuelnih događaja.

 • Radi otvaranja naloga za članstvo na sajtu (membership) 

Podaci koje upisujete su: ime i prezime / email adresa

Koriste se u svrhu pristupa dodatnom sadržaju koji delim samo za članove ovog sajta.

 • Kupovinu pristupa prodajnog materijala

Podaci koje upisujete su: ime i prezime / email adresa / broj mobilnog telefona

Koriste se u svrhu prodaje i potvrde prijema poručenog materijala, u slučaju eventualnog zastoja.

 • Prijave na događaj koji se realizuje uživo (predavanje, radionica)

Podaci koje upisujete su: ime i prezime / email adresa / broj mobilnog telefona (ukoliko je naznačeno u prijavi)

Koriste se u svrhu potvrde učešća i lične komunikacije, na dan realizacije događaja (iznenadnog otkazivanja učešća, najavu kašnjenja, pitanja oko adrese, broja ulaza, parkinga i sl.)

 • Realizaciju individualne onlajn konsultacije

Podaci koje upisujete su ime i prezime / email adresa / broj mobilnog telefona / ime deteta /datum rođenja deteta.

Ovi podaci koriste isključivo radi sticanja uvida o relevantnim informacijama pred konsultaciju i što bolje pripreme pred realizaciju. Svi detalji o proceduri pripreme objavljeni su ovde na sajtu.

KAKO SE PRIKUPLJAJU VAŠI PODACI NA OVOM SAJTU?

Podaci na ovom sajtu se prikupljaju i čuvaju putem:

 • Mailchimp-a (email marketing i marketing automatizacija) koji je svoje poslovanje prilagodio GDPR regulativi
 • Google Analytics alata
 • Google Forms

KAKO SE ŠTITE VAŠI PODACI?

Ovaj sajt usvaja prikupljanje podataka, skladištenje i obradu i sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promena, obelodanjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na sajtu.

Sajt je u skladu sa GDPR regulativom u cilju stvaranja što povoljnijeg i sigurnijeg ambijenta za vas.

Sajt ne prodaje, trguje ili iznajmljuje vaše lične identifikacione podatke drugima.

KOJA SU VAŠA PRAVA?

U skladu sa GDPR regulativom vi imate pravo:

 • da se u svakom trenutku odjavite sa email liste
 • da zatražite izmenu tačnosti podataka
 • da znate ko ima pristup
 • da zatražite da pogledate koji su vaši podaci sačuvani u ovoj bazi podataka
 • da zatražite da budete zaboravljeni (da se izbrišu svi vaši podaci iz baze podataka)

KAKO MOŽETE PRIHVATITI OVE USLOVE?

Samim korišćenjem ovog sajta, prihvatate ovu politiku. Korišćenje sajta nakon objavljivanja politike privatnosti će se smatrati kao vaše prihvatanje tih promena.

Sajt ima diskreciono pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učinim, revidiraću ažurirani datum na dnu ove stranice i poslati vam e-mail sa obaveštenjem.

Ovaj dokument je ažuriran dana 5.6.2020. i u skladu je sa važećim GDPR odrednicama.