Ovde možeš besplatno preuzeti sadržaj koji će ti koristiti za svakodnevnu komunikaciju sa decom, kao podsetnik.

10 kratkih igara zbog kojih će se dete ujutru lakše razdvajati od tebe.
Namenjeno zaposlenim mamama čija deca idu u vrtić.

Pozitivni govor – primeri rečenica u pozitivnom kontekstu.
Namenjeno roditeljima dece ranog uzrasta (do 3 godine).

Poster “Pametan roditelj” – 10 magičnih rečenica koje će vam pomoći u svakodnevnoj komunikaciji sa decom predškolskog uzrasta.
Mini podsetnik pozitivne komunikacije.