Pozitivni govor

Primeri rečenica u pozitivnom kontekstu

Članovi sajta ovu tabelu mogu preuzeti, u pdf formatu A4.

Ovaj sadržaj vide samo članovi sajta. Kliknite ovde da se prijavite.