Da li je dete sebično ako neće da deli ili te shvata bukvalno?

U komunikaciji sa malom decom vrlo često dođe do nesporazuma jer ono što odrasla osoba pod nekom rečju podrazumeva nije uvek onako to dete razume.

 

Mala deca naše reči shvataju bukvalno.

 

Ako kažeš detetu “Daj Igoru svoj autić”, za tebe to znači “Pozajmi mu, pa će ti vratiti“.

Dete to čuje: “Daj Igoru svoju igračku ZAUVEK“.  Za očekivati je da će tome pružiti veliki otpor jer niko ne želi da daje svoje stvari tek tako.

Da biste izbegli nesporazume ovog tipa, u situacijama kada želite da ohrabrite saradnju i deljenje, radije koristite reči poput “Pokazati” i “Pozajmiti” nego “Dati”.

Na primer:

Da li želiš da POKAŽEŠ Igoru kako ide tvoj autić?

ili

Da li bi hteo da POZAJMIŠ Igoru ovaj autić da se malo poigra. Brzo će ti ga VRATITI.