Kako učiti dete da se snalazi u konfliktnim situacijama?

Kako najčešće reagujete kada se deca posvađaju? Da li se trudite da svađu sprečite jer se “dobra deca ne svađaju” ili “nije lepo da se deca svađaju”, da li očekujete da starije dete popusti jer “pametniji popušta”, da li razdvajate decu svakog na svoju stranu, šaljete u “time out”, drugu sobu, puštate da se sami dogovore ili nešto treće?

Šta god da ste pomislili, primetićete da će vaša instinktivna reakcija biti bliska onoj koju ste i sami iskusili u situacijama kada ste kao dete ulazili u sukob sa bratom, sestrom, drugom iz vrtića, drugarima iz komšiluka.

Iako sam po sebi pojam “konflikt” nema ni dobru ni lošu konotaciju, mnogi roditelji mu pridaju negativno značenje, verujući da je konflikt nešto loše, da on ničemu ne vodi jer nema razloga da se deca svađaju. Sa druge strane, realnost je da se deca često nađu u konfliktnoj situaciji te da je itekako važno učiti ih kako da se nose sa njom, kako da se izraze, zauzmu za sebe, poštujući svoje ali i tuđe potrebe i želje.

Istraživanja pokazuju da se veština rešavanja konflikata uči a da je dobar preduslov za to jačanje sposobnosti kontrole impulsa, kao i razvoj emocionalnih i socijalnih veština.

Na WEBINARU “RODITELJ KAO MEDIJATOR” 20 decembra 2018. od 21:30h – 22:45h  bavićemo se pozitivnim stranama konflikta, saznaćete kako da iz uloge medijatora učite i osnažujete decu da sarađuju, samostalno prevazilaze konflikte i iznalaze rešenja.

Dete uči da sarađuje onda kada ima priliku i podršku za to.

Susret je namenjen roditeljima dece uzrasta do 7 godina, vaspitačima i svima vama koji na bilo koji način profesionalno radite sa decom ovog uzrasta.