Posts

Izveštaj sa radionice u Novom Sadu /Novembar 2016.

Teme kojima smo se bavile na radionici:

“Kako ostati hladne glave kada dete obuzme bes?” su:

Read more

Izveštaj sa radionice u Novom Sadu / Oktobar 2016.

Na radionici: “Šta da primenjujete, a šta da izbegavate kada pričate sa decom?” roditelji su saznali:  Read more

Izveštaj sa radionice u Novom Sadu / Oktobar 2016

Na radionici: “Kako da pričaš, a da te dete bolje razume?” roditelji su saznali:

Read more