Evo nekoliko najčešćih tema na kojima radim sa roditeljima kroz individualne konsultacije, a koje se tiču procesa privikavanja tokom polaska deteta u jaslice i vrtić.

 • Pomoć roditeljima u donošenju odluke da li je dobar trenutak za polazak deteta u jaslice ili vrtić;
 • Dileme u vezi sa polaskom starijeg deteta u kolektiv, u periodu trudnoće ili nakon rođenja bebe;
 • Pomoć roditeljima u proceni – spremnost deteta za boravak u kolektivu;
 • Pomoć majkama da procene da li su emocionalno spremne na odvajanje i polazak deteta u kolektiv;
 • Razgovor o strahu od odvajanja – anksioznost, brige, strepnje u vezi separacije;
 • Priprema roditelja na polazak deteta u jaslice i vrtić – koraci koji olakšavaju ovaj proces pre polaska;
 • Priprema deteta na polazak u jaslice i vrtić – koraci koji olakšavaju proces privikavanja pre polaska;
 • Podrška tokom perioda privikavanja – prvi dani i nedelje;
 • Podrška pri pojavljivanju ponašanja koja zahtevaju naročito visok stepen prisutnosti i emocionalnog angažmana – posebno teška jutarnja odvajanja (preplavljenost, temper tantrumi, izražena separaciona anksioznost), impulsivna ponašanja, agresija,
 • Identifikovanje strategija podrške kada su u pitanju izazovne temperament osobine koje posebno dolaze do izražaja u periodu privikavanja (senzitivnost, visoka upornost, visok intenzitet emocija, visoka energičnost, nizak stepen adaptibilnosti na promene – teškoće prilikom tranzicije od kuće do vrtića, od vrtića ka kući…);
 • Ponovni proces privikavanja nakon duže pauze i odsustva (zbog bolesti, preseljenja, putovanja…);
 • Promena vaspitačice, promena grupe, polazak u već formiranu grupu;
 • Promena vrtića – pomoć u planiranju koraka tranzicije, priprema za promenu; 
 • Selidbe, promena mesta boravka u drugi grad, državu, podrška tokom pripreme, perioda privikavanja na promenu i novo okruženje;
 • Dileme i nedoumice kada su u pitanju blizanci i bliznakinje;
 • Polazak deteta u vrtić u naročito stresnom, zahtevnom periodu za porodicu koja donosi iznenadnu i naglu promenu dinamike  – bolest, smrt člana porodice, gubitak posla, razvod…;
 • Podrška u vezi postavljanja ličnih granica i asertivne komunikacije sa medicinskim sestrama vaspitačima/vaspitačima u specifičnim situacijama koje iziskuju poseban pristup i pažnju (nošenje pelena, presvlačenje, ishrana, način zaspivanja, umirivanja i emocionalne regulacije, korišćenja predmeta utehe, nošenja predmeta od kuće za koje je dete emocionalno vezano…);
 • Komunikacija sa pedagoško-psihološkom službom kada izostaje adekvatan odnos sa medicinskim sestrama vaspitačima i vaspitačima po određenom pitanju (izostanak pravovremenog informisanja, izbegavanje razgovora, način ophođenja i primena metoda u odnosu na dete koja nisu pedagoški opravdana itd.)
 • Pružanje okvira, pregleda koraka zaštite prava deteta u situacijama kada se uočava praksa, ponašanja i postupanja od strane zaposlenih koja nisu profesionalna, pedagoški opravdana, niti u skladu sa zakonom i pravilnicima o radu predškolske ustanove;