Svi tekstovi, audio i video materijali na sajtu sanjaristapopic.rs
su autorski i zaštićeni su autorskim pravima.

Sadržaj se ne sme reprodukovati, preuzimati u prodajne svrhe, distribuirati, koristiti na drugim sajtovima, štampati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez moje pismene dozvole.

Ukoliko želite da objavite bilo koji tekst, audio ili video materijal sa ovog sajta, molim vas da pošaljete email sa naslovom “Zahtev – Politika privatnosti” na sanja@sanjaristapopic.rs. U što kraćem roku ću razmotriti vaš zahtev, opcije i uslove za objavljivanje sadržaja.

Ukoliko tekst, video ili audio materijal sa sajta želite da prenesete na neki drugi vebsajt, prenosite ga neizmenjenog i u celosti, uz obavezno imenovanje mene, kao autorke i postavljanje funkcionalnog linka ka ovom sajtu.

Na primer:

Autorka, Sanja Rista Popić ili preuzeto sa: sanjaristapopic.rs

Ukoliko se ovih smernica ne budete pridržavali, koristiću autorsko pravo podnošenja tužbe za kršenje prava intelektualne svojine.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ja, Sanja Rista Popić, kao autorka bloga i vlasnica domena sanjaristapopic.rs  odričem se odgovornosti od bilo kakve direktne ili indirektne štete do koje može doći korišćenjem sadržaja ovog sajta. Sadržaji su namenjeni isključivo u svrhu edukacije i pružanja informacije.