Za državljane Republike Srbije

Ukoliko ste iz Srbije,  iznos od 1000,00 dinara možete uplatiti na sledeći račun:

Parentis DOO, Novi Sad
Broj računa: 340-11013275-51
Uplatilac: Ime i prezime
Svrha uplate: Vaš email (razmak umesto @), broj mobilnog telefona
Poziv na broj: 00007

Pre nego što uplatite novac ili odmah nakon uplate pošaljite tu informaciju na email sanja@sanjaristapopic.rs. U praksi se dešavalo da dođe do greške pri upisu emaila na uplatnici, a ovo je način da budemo sigurni da je sa adresom sve ok. Broj telefona takođe daje mogućnost da stupimo u kontakt ukoliko dođe do nekog zastoja u komunikaciji.

Čim primimo vašu uplatu, dobićete potvrdu i link za pristup putem emaila.

Za nerezidente Republike Srbije

Ukoliko niste iz Srbije, iznos od 10 eur možete uplatiti preko Pay Pal-a (email sanja@sanjaristapopic.rs).
Po zavšetku plaćanja dobićete automatski link za registraciju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili dođe do nekog zastoja u vezi sa pristupom, pošaljite email na:

sanja@sanjaristapopic.rs